page_banner

מוצר

  • מפריד מגנטי לפולי תירס פולי סויה חיטה

    מפריד מגנטי לפולי תירס פולי סויה חיטה

    מפריד מגנטי בעל ביצועים גבוהים 5XCX-5 משמש להפרדת מתכות או גושים מגנטיים (גוש אדמה) מתבואה (הערה: בלוק האדמה צריך להכיל מעט מגנטיות).דגנים מעורבים במתכות או בקושים מגנטיים עוברים שדה מגנטי חזק סגור במהירות מתאימה, כאשר החומר הנזרק החוצה, עקב חוזק משיכה שונה של השדה המגנטי, כדי להפריד מתכת, אדמה וגושים מתבואה.